भूतल संरक्षण

स्टेनलेस स्टील उत्पादन सतह सुरक्षा को लागी, सामान्यतया PE/PVC फिल्म प्रयोग गरिन्छ।
फिल्म मोटाई 20um - 120um, यदि स्टेनलेस उत्पादन लेजर द्वारा काटिनेछ भने, लेजर PVC प्रयोग गरिनेछ।

चलचित्र: पीई, पीवीसी, पीआई, लेजर पीवीसी
मोटाई: 20um - 120um
रंग: निलो, निलो र सेतो, कालो र सेतो

भूतल संरक्षण