चिकित्सा उपकरण र उपकरणहरू

तलको चिकित्सा उपकरण र उपकरणहरू सधैं स्टेनलेस स्टील, सिरिन्ज सुई, स्टेरिलाइजिङ ट्रे, कीटाणुशोधन ट्याङ्की, स्केलपेल र बिस्टोरी, औषधि कार्टबाट बनाइन्छ।

चिकित्सा उपकरण र उपकरणहरू
चिकित्सा उपकरण र उपकरणहरू