मेशीन र उपकरण

मेसिन र उपकरणको लागि स्टेनलेस स्टील अनुप्रयोगले तलको क्षेत्र समावेश गर्दछ:
१. पेट्रोकेमिकल उपकरण, रङ लगाउने रासायनिक उपकरण, औषधि रासायनिक उपकरण, टावर प्याकिंग
2. यातायात उपकरण उत्पादन, जस्तै रेल, भाँडा पाइप लाइन, शौचालय भाग, क्यारिज, प्यालेट, भर्याङ
3. अक्सिजन उत्पादन र यातायात उपकरण
4. विद्युत उत्पादन उपकरण
5. खाना बनाउने उपकरण
6. औषधि मेसिनरी
7. पानी उपचार र यातायात
8. अन्य मेसिन र उपकरण, पिस्टन रिंग स्पेसर, इन्जिन ग्यास्केट, कपडा पार्ट्स

मेशीन र उपकरण