कारखाना / गोदाम शो

4,000 वर्ग मिटरको क्षेत्रफल ओगटेको, हामीसँग अब निर्यात व्यवसायको लागि विशेष रूपमा जिम्मेवार 15 कर्मचारीहरूको टोली छ, वार्षिक बिक्री आंकडा जुन 80 मा USD 2018Millon नाघेको छ, कुल 40,000 मेट्रिक टन भन्दा बढी धातु उत्पादनहरू निर्यात गरिन्छ, र हाल 100% निर्यात गर्दैछ। हाम्रो उत्पादन विश्वव्यापी। 

कारखाना / गोदाम शो
कारखाना / गोदाम शो
कारखाना / गोदाम शो
कारखाना / गोदाम शो
कारखाना / गोदाम शो
कारखाना / गोदाम शो
कारखाना / गोदाम शो
कारखाना / गोदाम शो
कारखाना / गोदाम शो
कारखाना / गोदाम शो
कारखाना / गोदाम शो
कारखाना / गोदाम शो
कारखाना / गोदाम शो
कारखाना / गोदाम शो
कारखाना / गोदाम शो