इलेक्ट्रोनिक पार्ट्स

इलेक्ट्रोनिक भागहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ
1. उच्च फ्रिक्वेन्सी सामानहरूको लागि क्रिनिङ्ग क्यान/शिल्डिङ केस
2. hrapnel/स्प्रिङ भाग पार्ट टचिंग, रिले पार्टद्वारा कन्डक्शनको लागि
3. इंजेक्शन मोल्डिंग को लागी समर्थन फ्रेम, नोट बुक फ्रेम, फोन फ्रेम
4. संरचना भाग, धुने मेसिन ब्यारेल
5. कनेक्टर प्लगहरू
6. अन्य, बटन सेल

सेल फोन भाग
सेल फोन भाग
इलेक्ट्रोनिक पार्ट्स