वास्तुकला र सजावट

वास्तुकला
स्टेनलेस स्टील प्लेट, एन्जिल बार, यू च्यानल, अन्य खण्ड पट्टी, पाइप व्यापक रूपमा सबै प्रकारका भवन, प्लान्ट र अन्य वास्तुकलामा संरचना भागहरूको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, जस्तै लिफ्ट कार संरचना, भवन क्रसबीम, स्ट्यान्ड स्तम्भ, केन्द्र स्तम्भ आदि।

सजावट
रस्टलेस सम्पत्ती भएको स्टेनलेस स्टीलको कारण, यो NO.4, HL, NO.8, बालुवा ब्लास्टिङ, ब्याक पास जस्ता धेरै प्रकारको सतहहरू प्रक्रिया हुन सक्छ। त्यसैले यसलाई व्यापक रूपमा सजावटको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, जस्तै लिफ्ट कार पर्खाल, एस्केलेटर पर्खाल, ढोका, भवन ह्यान्ड्रेल सामान्य पर्खाल सजावट/अर्नामेटल।

वास्तुकला र सजावट
वास्तुकला र सजावट