लोड हुँदैछ / शिपिंग

SS- CRC - Loadng - Hxm

SS- CRS - Loadng - Hxm

कन्टेनर र एसएस - स्टेनलेस स्टील प्लेट लोड गर्दै - एचआरसी - लोड गर्दै - एचएक्सएम र एसएस - एचआरपी - लोड गर्दै - एचएक्सएम