चिकित्सा उपकरण र उपकरणहरू

मेडिकल उपकरण र उपकरणहरू तल सधैं स्टेनलेस स्टील, सिरिन्जको सुई, निर्जंतुकीकरण ट्रेहरू, कीटाणुशोधन ट्या tank्की, स्काल्पेल र बिस्टुरी, औषधि कार्टबाट बनाइन्छ।

कीटाणुशोधन ट्याank्क

Disinfection tank

औषधि कार्ट

Medicative cart

स्टरिलाइजिंग ट्रेहरू

Sterilising trays

स्केलपेल र बिस्टुरी

Scalpel&bistoury

सिरिंज सुई

Syringe needle