बरतन

पानी र उच्च आर्द्रताको साथ किचन अलस्वे, त्यसैले स्टेनलेस स्टीलका पार्टहरू लोकप्रिय छन्, जस्तै माइक्रोवेभ ओभन खोल, पानीको सिink्क, किचन भ्यान्टिलेटर, ग्यास चुल्ती, शेल्फि,, कपाट, सूप फाउरा, टोकरीको कचौरा, मसाका टोकरी, वस्तु शेल्फ, किचन स्ट्र्रेनर, भान्छाको स्टीमर, ट्रनर।

ग्यास चुलो

Gas stove

स्टेनलेस स्टील कपाट

stainless steel  Cupboard

भान्छा भेंटिलेटर

Kitchen ventilator

पानी सिंक

water sink

माइक्रोवेभ ओभन शेल

Microwave oven shell

स्टेनलेस स्टील शेल्फिंग

stainless steel Shelving