इलेक्ट्रोनिक पार्ट्स

व्यापक रूपमा इलेक्ट्रॉनिक भागहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ
१. उच्च आवृत्ति उपकरणहरूको लागि क्रेनि can क्यान / शिल्डिंग केस
२. hrapnel / वसन्त भाग भाग छुन द्वारा संचालन को लागी, रिले भाग
Support. इन्जेक्शन मोल्डिंगका लागि समर्थन फ्रेम, नोट बुक फ्रेम, फोन फ्रेम
Structure. संरचना भाग, मेसिन ब्यारेल
Conn. कनेक्टर प्लगहरू
Others. अन्य, बटन सेल

सेल फोन भाग

cell phone part01

बटन सेल

कनेक्टर प्लगहरू

नोट बुक पार्ट

रिले भाग